Izjava o privatnosti

Portal BDSM Srbija zadržava sva prava da u svakom momentu sve informacije koje ste ostavili u svojim profilima, grupama, i drugim mestima učini dostupnim nadležnim organima ukoliko dođe do takve potrebe.

Vidljivost informacija

Administratori portala uvek mogu da vide sve informacije koje ostavljate, čak i ako u opcijama privatnosti potpuno zaključate svoj profil, zato nemojte ostavljati sadržaj za koji mislite da nije korektan niti adekvatan.

Korisnici portala mogu da vide samo one informacije koje su im javno dostupne i koje ste Vi lično dozvolili u podešavanjima privatnosti.

Javno dostupne informacije

  • Korisničko ime ili ime i prezime – Profil na portalu zahteva ime i prezime ili korisničko ime kako bi ostali korisnici mogli da identifikuju osobu sa kojom žele da stupe u kontakt. Vaše korisničko ime ili ime i prezime će uvek biti javno vidljivo. U svakom momentu možete da odlučite da li želite da prikažete korisničko ime (ne preporučujemo) ili ime i prezime koje ne mora nužno biti Vaše pravo ime i prezime. Tu promenu možete učiniti ovde
  • Profilne slike – Sve profilne slike koje postavljate (avatar, tapet) su uvek javno vidljive svima.
  • Pol, BDSM uloga i država – Ova polja su uvek javno dostupna svim korisnicima portala.

Zaštita Email adrese

Vaša email adresa koju koristite za registraciju na sajt nikada neće biti prikazana trećoj strani (osim na zahtev nadležnih organa vlasti) i biće korišćena isključivo za komunikaciju između Vas i portala.

Komunikacija između Vas i portala

Prilikom registracije na sajt, nekoliko email poruka će Vam biti poslato kako biste završili proces registracije. Nakon toga, nijedan email Vam neće biti poslat ukoliko to sami ne zatražite.
Preporučujemo Vam da pogledate podešavanja za email poruke i odobrite one za koje želite da primate obaveštenja.